Úvod
O nás
Zušlechťování ovzduší
Odstraňování pachů
Aromatizace ovzduší
Vůňový marketing
Přístroje
Reference
Kontakt
Články z tisku
Odkazy

Vůňový marketing,
plus na Vaší straně

Je  marketingový obor, využívající poznatku, že vůně, vyskytující se v podprahové koncentraci, tzn., že jsou vnímány podvědomě, působí přímo v limbickém centru mozku, což je část mozku, zodpovědná za naše pocity, a mají tak bezprostřední  vliv na lidské chování.
 

Fakta o vůňovém marketingu:

Vůňový marketing ve smyslu podprahového aromatizování ovzduší v prodejních prostorách přináší konkrétní exaktně měřitelné výsledky.

Studie Univerzity z Paderbornu v Německu prokázala, že po aromatizaci ovzduší citrónovou vůní vzrostla doba pobytu zákazníků v obchodě o 15,9 % a jejich ochota ke koupi o 14,8 %. Další výsledky poukazují na nárůst ochoty komunikovat s personálem o 18,8 %. Nejprůkaznějším výsledkem je nárůst odbytu v průměru o více než 6 %. Studie však současně  s podivem konstatuje, že se majitelé obchodů stále zdráhají tyto poznatky prakticky využívat, ačkoliv jsou natolik průkazné. Přitom na druhé straně vynakládají často enormní výdaje na prezentaci zboží, ale pro pocity pohody zákazníků, dělají stále málo.

Skupina pokusných osob hodnotila ve dvou zcela identických místnostech stejný pár sportovních bot. Rozdíl byl pouze v tom, že ovzduší v jedné místnosti bylo lehce nasyceno vůní květů. Výsledek byl překvapivý. 84 % pokusných osob uvedlo, že boty ze zavoněné místnosti se jim líbily více.


 

 

Vůňový marketing přináší zisky.

Aromatizované prostředí v prodejnách Black Out přináší úspěch.Kontakt